Varsel til beboerne

Varsel Zaptec elbil-ladere 15 mars 2023:

Zaptec har utfordringer med nettskyen, dette medfører at laderen ikke responderer når en kobler seg opp for å lade. Zaptec holder på med å undersøke årsaken til feilen.

Varsle utstedt den 15. mars 2023.

Vi har problemer med den automatiske avlesingen av fjernvarme og tappevann for varmt vann.
Vi har nå mottatt nye batterier til alle målerne. Men det kreves en spesiell prosedyre for å kalibrere måleren når batteriene installeres. Plan for å bytte batterier i målerne er under utarbeidelse.

Per i dag har vi klart å avlese fjernvarmen, men tappevannet gjenstår.
Avregning vil derfor bli forsinket inntil vi finner en fornuftig løsning.

Styret

Bystranda © 2015 Designet av HamBa Consulting