Vaktmester

Vaktmester er Geir Mørkestøl.

Han har kontor med inngang i gjennomgangen til Tangen 26 med postkasse utenfor.

Geir kan nås på e-post: vaktmester@bystrandaaveny.no  eller på mobil 975 64 559.

Han arbeider på oppdrag fra styret og har arbeidsinstruks som er avtalt med borettslaget.

Normalt har han ikke ansvar for oppgaver i den enkelte andelseiers leilighet, men ved behov kan han kontaktes via e-post eller legge en beskjed i postkassa utenfor kontoret. Kostnader i forbindelse med dette dekkes av den respektive eier.

Kostnader på oppgaver som ligger utenfor arbeidsinstruks/normale vaktmesteroppgaver, faktureres via hans enkeltpersonforetak.

Bystranda © 2015 Designet av HamBa Consulting