Parkering

Parkeringskjelleren er forbeholdt eiere med godkjent parkeringsrett.

Det er ikke mulig å få soneparkering på Tangen, og det betyr at gjester må betale parkeringsavgift i henhold til gjeldende regler i kommunen.

Parkeringskjelleren har nå lademuligheter for el-bil og kan bestilles.

Kontakt Harald Vetrhus, tlf. 91356210 eller send forespørsel pr. mail til: harald@vetrhus.no

Bystranda © 2015 Designet av HamBa Consulting