Retningslinjer for bruksoverlating («utleie»)

Hovedregelen for å erverve en leilighet i Bystranda aveny Borettslag (BaB) er at andelseier skal bo der. Prinsippet er felt ned i burettslagslova § 5-3: «Andelseigaren kan ikkje utan samtykke frå styret overlate bruken av bustaden til andre ut over det som følger av §§5-4 til 5-6». Jfr. : Link til burettslagslova

I BaB kreves det godkjennelse fra styret i borettslaget for å overlate bruken av boligen sin til andre. Dette gjøres ved å søke elektronisk via portalen til SBBL som følger:

  1. Logg inn på følgende link: https://sbbl.bbl.no/minside/minbolig/utleie
  2. Gå til Min bolig
  3. Under overskriften min bolig klikker en på «Utleie»
  4. Følg instruksen for «søk om utleie»

Andelseier har plikt til å holde styret orientert om hvor og hvordan boligselskapet kan komme i kontakt med vedkommende.

Den person som bruken overlates til, har i forhold til boligselskapet ikke rett til selv å overlate bruken til andre (fremleie).

Bystranda © 2015 Designet av HamBa Consulting