Om borettslaget

Bystranda Aveny borettslag (BaB) ble opprettet sommeren 2008 i forbindelse med byggingen av Bystranda Aveny der siste byggetrinn var ferdig i desember 2008 med totalt 150 andelseiere. BaB består av 3 selvstendige blokker på følgende adresser:

A-blokka – Tangen 16, 20, 22, 26, 32 og 36

B-blokka – Blokkhusgata 10 og 12

C-blokka – Tangen 42

Vi er et frittstående borettslag som bruker SORBBL (Sørlandet Boligbyggelag) som forretningsfører.

Styret i Borettslaget består av 5 personer.

Styre leder: Joel Allan Pantin

Styremedlemmer: Morten Dahlin, Ove Pollestad, Hild Kåbuland og                                                   Åge Bergerud

Varamann: Lars Skeie

Vi er organisert som et selvstendig borettslag og har Sørlandets boligbyggelag som forretningsfører.

Styret kan nås ved å sende mail til: post.styret@bystrandaaveny.no

Mail til vaktmester sendes: vaktmester@bystrandaaveny.no

Brev til vaktmester eller styret, kan legges i postkassen som står ved siden av døren til vaktmester’s kontor.

Bystranda © 2015 Designet av HamBa Consulting