Kontakt oss

Kontakt med styret eller vaktmester skal i utgangspunktet skje skriftlig.

E-post til styret sendes til: post.styret@bystrandaaveny.no

E-post til vaktmester sendes til: vaktmester@bystrandaaveny.no

Brev til styret eller vaktmester legges i postkassen, som står ved siden av døren til vaktmesters kontor.

Bystranda © 2015 Designet av HamBa Consulting