BaB forsikringsavtaler

Bygningsmassen til Bystranda Aveny Borettslag er forsikret hos: Sparebanken 1.   Skadedyrforsikringen er dekket gjennom Norsk Hussopp Forsikring som også foretar skadeoppgjør. E-post: skade@hussoppen.no eller tlf.: 22 28 31 50

Kostnader vedrørende utløsning av brannarlarmen

Det har vært mange utrykninger fra brannvesenet de senere årene, og kostnadene for utrykning er svært høye. Styret har derfor besluttet at kostnader forbundet med å utløse brannalarmen må dekkes av den/de beboere som forårsaker utrykningen om årsaken kan henføres til uforsiktighet.

Bystranda © 2015 Designet av HamBa Consulting