BaB forsikringsavtaler

Bygningsmassen til Bystranda Aveny Borettslag er forsikret hos: Sparebanken 1.   Skadedyrforsikringen er dekket gjennom Norsk Hussopp Forsikring som også foretar skadeoppgjør. E-post: skade@hussoppen.no eller tlf.: 22 28 31 50

Informasjon vedrørende brannalarm

I løpet av våren og sommeren har det vært flere brannalarmer i borettslaget.  Brannalarmene har i de fleste tilfeller vært initiert av varme og røyk under matlaging. Alarmen har også blitt initiert ved bruk av maskindrevet flisekutter. Dette har medført svært mange utrykninger fra brannvesenet de senere årene, og kostnadene for utrykning er svært høye. […]

Bystranda © 2015 Designet av HamBa Consulting