Styremøteplan vinter/vår 2018

Saker som ønskes behandlet på styremøter må være styret i hende min. 1 uke før styremøtet. Første styremøte etter generalforsamling blir 4. juni. Dato for styremøter høst/vinter 2018: Mandag 27. august, Mandag 24. september, Mandag 22. oktober, Mandag 26. november, Mandag 10. desember

Forsikringsavtale

Bygningsmassen til Bystranda Aveny Borettslag er forsikret hos: W.R. Berkley Insurance Nordic NUF, Henrik Ibsensgt. 100, 0255 Oslo. Ved skade: Send mail til skade@wrberkley.com eller tlf.: 23 27 24 60 Skadedyrforsikringen er dekket gjennom Norsk Hussopp Forsikring som også foretar skadeoppgjør. E-post: skade@hussoppen.no eller tlf.: 22 28 31 50

Bystranda © 2015 Designet av HamBa Consulting