Informasjon vedrørende brannalarm

I løpet av våren og sommeren har det vært flere brannalarmer i borettslaget.  Brannalarmene har i de fleste tilfeller vært initiert av varme og røyk under matlaging.

Alarmen har også blitt initiert ved bruk av maskindrevet flisekutter.

Dette har medført svært mange utrykninger fra brannvesenet de senere årene, og kostnadene for utrykning er svært høye. Dersom årsaken til brannalarmen kan henføres til uforsiktighet kan brannvesenet/styret belaste den enkelte beboer for kostnadene med utrykningen.

Uansett årsak til at brannalarmen initieres er det viktig at personer i den leiligheten som brannalarmen utløses i, følger borettslagets branninstruks og varsler brannvesenet. Branninstruksen er oppslått i heisene og i gangen til
avfallsrommet. Alle beboere plikter å sette seg inn i branninstruksen.

Oppmøtested når brannalarmen utløses er utenfor de respektives inngangsparti på gateplan.

 

Link til branninstruksen for BaB:       

Bystranda © 2015 Designet av HamBa Consulting