Styremøteplan vinter/vår 2018

Saker som ønskes behandlet på styremøter må være styret i

hende min. 1 uke før styremøtet.

Første styremøte etter generalforsamling blir 4. juni.

Dato for styremøter høst/vinter 2018:

Mandag 27. august,

Mandag 24. september,

Mandag 22. oktober,

Mandag 26. november,

Mandag 10. desember

Bystranda © 2015 Designet av HamBa Consulting