Forsikringsavtale

Bygningsmassen til Bystranda Aveny Borettslag er forsikret hos:

W.R. Berkley Insurance Nordic NUF, Henrik Ibsensgt. 100, 0255 Oslo.

Ved skade: Send mail til skade@wrberkley.com eller tlf.: 23 27 24 60

Skadedyrforsikringen er dekket gjennom Norsk Hussopp Forsikring som også foretar skadeoppgjør. E-post: skade@hussoppen.no eller tlf.: 22 28 31 50

Bystranda © 2015 Designet av HamBa Consulting