Hjem

Bystranda Aveny borettslag består av 3 selvstendige blokker på følgende adresser:

A-blokka – Tangen 16, 20, 22, 26, 32 og 36

B-blokka – Blokkhusgata 10 og 12

C-blokka – Tangen 42

 

Under «Info fra styret» finner dere oppdaterte vedtekter og boregler. Der finner dere også styrets møteplan, og informasjon av generell interesse som styret arbeider med eller har gjort vedtak om.

Viktig informasjon til alle beboere:

Det har vært mange utrykninger fra brannvesenet de senere årene, og kostnadene for utrykning er svært høye. Styret har derfor besluttet at kostnader forbundet med å utløse brannalarmen må dekkes av den/de beboere som forårsaker utrykningen om årsaken kan henføres til uforsiktighet.

 

Vi er organisert som et selvstendig borettslag og har Sørlandets boligbyggelag som forretningsfører.

Bildenr001

Mail til vaktmester sendes:
post@bystrandaaveny.no

Brev til vaktmester eller styret, kan legges i postkassen som står ved siden av døren til vaktmester’s kontor.

Bystranda © 2015 Designet av HamBa Consulting